ติดต่อเรา 02-035-9551, 097-958-8899

บริการอื่น และที่ปรึกษา

บริการอื่น และที่ปรึกษา

บริหารงานขาย และลูกหนี้

 • ออกใบแจ้งหนี้ตามคำสั่งขายของท่าน
 • วางบิลลูกค้า ติดตามกำหนดรับชำระหนี้
 • ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ดำเนินการรับเช็คกับลูกค้า
 • นำฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคารของท่านตามที่ท่านกำหนด
 • ส่งรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้เป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน (Account Receivable Aging)

บริหารงานซื้อ และเจ้าหนี้

 • จัดทำรายการจ่ายเงินเจ้าหนี้ตามคำสั่งของท่าน เช่น จัดทำเช็ค จัดทำรายการเงินโอนทาง Internet
 • ออกใบหัก ณ ที่จ่ายให้กับเจ้าหนี้
 • แจ้งและนัดหมายการจ่ายเงินกับเจ้าหนี้ และ ตรวจสอบใบเสร็จ รับเงิน / ใบกำกับภาษี
 • จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงเหลือเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน (Account Payable Aging)

บริหารงานทรัพยากรบุคคล

 • จัดทำสัญญาจ้างพนักงาน
 • คำนวณการจ่ายเงินเดือนรายเดือน และจัดทำทะเบียนเงินเดือน
 • จัดเตรียมข้อมูลการโอนเงินเดือนทาง Internet
 • จัดทำสลิปเงินเดือนให้กับพนักงาน
 • จัดทำหนังสือรับรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ให้กับพนักงาน

บริการที่ปรึกษา

 • การขอคืนภาษีกับกรมสรรพากร
 • วางระบบบัญชี
 • ประสานงานเรื่องสินเชื่อกับธนาคาร
 • ตรวจสอบทุจริต
 • เป็นตัวแทนประสานงานในเรื่องต่าง ๆ กับบุคคลภายนอก

งานธุรการด้านอื่น ๆ

 • ดำเนินการเปิดบัญชีธนาคาร
 • จัดทำรายงานการประชุมต่าง ๆ
 • ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์
 • เข้าร่วมในที่ประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานบริการอื่น ๆ

ติดต่อเรา

บริษัท พรีเมี่ยม ไทม์ แอ็คเคาน์ติ้ง จำกัด

99/141 หมู่ 2 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Email: info@time-account.com

ฝากข้อความถึงเรา

ชื่อผู้ติดต่อ :
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :
เรื่อง :
รายละเอียด :
captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์